januari 9, 2017

Missie & Visie

Missie 

De vereniging stelt zich ten doel nationaal en internationaal goede doelen te steunen. Daarnaast stelt de vereniging zich ten doel om haar leden de mogelijkheid te bieden om hun netwerk uit te breiden en kennis te maken met mensen met verschillende achtergronden en professies. Bovenal heeft de vereniging ten doel om aan haar leden een platform te bieden waar zelfontplooiing wordt gestimuleerd met als doel het ontwikkelen van eigenschappen in jezelf die het mogelijk maken je gewenste doelen te bereiken. In het bijzonder is het doel van de vereniging het aanmoedigen en bevorderen van maatschappelijke service, leiderschapsontwikkeling, professionele ontwikkeling en internationale service.

Visie 

De vereniging tracht het doel langs vier wegen te verwezenlijken. Deze weken vormen het filosofische en praktische kader voor de clubactiviteiten.

Maatschappelijke service: dit heeft betrekking op de vele manieren waarop de leden zich al dan niet in samenwerking met anderen inzetten voor het welzijn van de lokale gemeenschap. De vereniging selecteert projecten die zij wilt ondersteunen.

Leiderschapsontwikkeling: de vereniging zorgt voor een inhoudelijk aanbod met externe sprekers en zelfontplooiingsmogelijkheden zoals het plaatsnemen in het bestuur of een commissie.

Professionele ontwikkeling: de vereniging zorgt voor variëteit en dynamiek in en tussen haar leden zodat mensen met verschillende professies hun ervaring kunnen delen.
Daarnaast biedt de vereniging bijeenkomsten aan die worden begeleid door sprekers uit het bedrijfsleven.

Internationale service: leden van de vereniging hebben hun aandeel in het promoten van ‘world peace and understanding’. Internationale service omvat de activiteiten van de leden ter bevordering van internationaal begrip, goodwill en vrede door leden in contact te brengen met mensen uit andere landen en hun cultuur. Dit door middel van lezen en corresponderen, alsmede door deel te nemen aan clubactiviteiten en -projecten die tot doel hebben mensen in andere landen te steunen.